BOLU ÇİMENTO KAZAN ÇİMENTO FABRİKASI

Verilen hizmetler / Supplied services

·         Genel yerleşim projeleri / General arrangement projects

·         Mekanik imalat / Mechanical workshop, tesisat, alt yapı projeleri / Mechanical manufacturing, installation, infrastructure projects

·         Statik betonarme ve çelik projeleri / Static concrete and steel projects

·         Elektrik projeleri / Electrical projects

·         Mimari projeler / Architectural projects

İlgili üniteler / Related units

Farin Değirmeni ve Fırın Gaz Sistemi / Raw Mill and Kiln Gas System

·  Değirmen besleme bunkerleri / Mill feeding bunkers

·  Değirmen besleme kulesi / Mill feeding towers

·  Değirmen temeli / Mill foundation

·  Değirmen Siklon binası / Mill cyclone building

·  Torbalı filtre binası / Bag filter building

·  Filtre fanı / Filter fan

·  Filtre üst sundurması / Filter roof

·  Sıcak hava jeneratörü binası / Hot gas generator building

·  Fırın gaz sistemi boruları taşıyıcıları / Kiln gas system pipes structure

·  Nakil sistemleri / Transport systems

Kömür Değirmeni / Coal Mill

·  Değirmen temeli / Mill foundation

·  Değirmen binası / Mill building

·  Sıcak gaz transfer boru hattı / Hot gas transport pipeline

·  Değirmen filtre binası / Mill filter building

·  Değirmen filtre sundurması / Mill filter roof

·  Toz kömür pnömatik sevk sistemi  / Dust coal pneumatic systems

·  Nakil sistemleri / Transport systems

 

Çimento Değirmeni / Cement Mill

·  Değirmen besleme bunkerleri / Mill feeding bunkers

·  Değirmen besleme kulesi / Mill feeding tower

·  Değirmen temeli / Mill foundation

·  Filtre binası / Filter building

·  Filtre fanı ve bacası / Filter fan and stuck

·  Çimento besleme elevatör kulesi / Cement feeding elavator tower

·  Sıcak gaz transfer boru hattı / Hot gas transport pipeline

·  Nakil sistemleri / Transport systems

 

Kalker ve Katkı Kırıcısı / Liemstone and Addiditive Crusher

·  Çift beslemeli kırıcı binası / Dual-feed crusher building

 

Dairesel homojenizasyon / Circular homogenization

·  Orta göbek ve çıkış galerisi / Central hub and outlet gallery

·  Ray temeli / Rail foundation

·  Uzay çatı temeli / Space frame roof foundation

Katkı stokholü / Additive stockhall

·  Stokhol besleme elevatör kulesi / Stockhall feeding elevator tower

·  Stokhol binası / Stockhall building

·  Döküş kulesi / Discharge tower

·  Nakil sistemleri / Transport systems

Hammadde Sevk Sistemleri / Raw Material Transport Systems

·  Yer bunkeri / Feeding hopper

·  Transfer kuleleri / Transport towers

·  Lastik bant galerileri / Belt conveyor galleries

Parça kömür stokholü / Coal Stockhall

·  Stokhol binası / Stockhall building

·  İstinat duvarları / Retaining wall

·  Stokhol içi yer bunkeri / Feeding hopper in the stockhall

·  Parça kömür sevk lastik bant galerisi / Coal transport belt conveyor gallery

Servisler / Services

·  Su deposu / Water tank

·  Pompa istasyonu / Pump station

·  Kablo kanalları / Cable channels

·  Çevre çiti / Fencing

·  İstinat duvarları / Retaining walls

·  Yol ve saha düzenlemeleri / Road and site arrangements

·  Trafo binası / Transformer buillding

İletişim

(0216) 577 30 25
(0216) 577 32 16
info@fontas.com.tr
İçerenköy Mah. Prof. Dr.Ali Nihat Tarlan Cad. No:84/7. No:19/5 Süleyman Başkan İş Merkezi Ataşehir- İSTANBUL
© Copyright 2017 - İwebClub.net

İletişim Formu