ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ

GENEL PROJE HİZMETLERİ

Verilen hizmetler / Supplied services

·         Genel yerleşim projeleri / General arrangement projects

·         Mekanik imalat, tesisat, alt yapı projeleri / Mechanical workshop, mechanical manufacturing, installation, infrastructure projects

·         Statik betonarme ve çelik projeleri / Static concrete and steel projects

·         Elektrik projeleri / Electrical projects

İlgili üniteler / Related units

·         Beton santrali / Concrete mixing plant

·         Atık yağ istasyonu / Waste oil station

·         Liman tesisi yüzeysel sularına ait drenaj sistemi / The port facility drainage system of surface water

·         Yağlama istasyonu / Lubrication station

·         Kanalizasyon iyileştirme alt yapı projeleri / Sewage rehabilitation infrastructure projects

·         Yeraltı beton katkı istasyonu / Underground concrete additive station

·         Yürüme yollarının kapatılması / Closure of the walkway

·         Yerüstü ve yeraltı pompa istasyonları / Above and under ground pomp stations

·         Bakım platformları / Maintenance platforms

·         Yeraltı malzeme yükleme istasyonu / Underground material loading station

·         Proses boru hatları / Processes pipe lines

İletişim

(0216) 577 30 25
(0216) 577 32 16
info@fontas.com.tr
İçerenköy Mah. Prof. Dr.Ali Nihat Tarlan Cad. No:84/7. No:19/5 Süleyman Başkan İş Merkezi Ataşehir- İSTANBUL
© Copyright 2017 - İwebClub.net

İletişim Formu